0

Winkelmand

Hoe werkt de Blockchain? Welnu, hier is een eenvoudige uitleg die het simpel uitlegt.

“Blockchain is tegenwoordig een hot topic over de hele wereld, maar voor velen blijft de technologie een ongrijpbaar concept. Dat is heel jammer, het concept is eenvoudig als u eenmaal de architectuur en theorie van de basiscrypto-economie onder de knie heeft. Als u uw ‘a-Ha’-moment hebt, zal de wereld nooit meer hetzelfde lijken.”

Deze blockchain-basisgids is ontworpen om een ​​duidelijke, niet-technische introductie te bieden voor een van de meest transformationele en verkeerd begrepen technologieën van onze tijd. Als u wilt weten wat blockchain-technologie is, hoe het werkt en wat de mogelijke gevolgen zijn, zonder al het technisch jargon, dan is dit bericht wellicht iets voor u.

Een korte geschiedenis van de transactie met geld

Historisch gezien, als het gaat om de transactie van geld of iets van waarde, vertrouwen mensen en bedrijven sterk op tussenpersonen zoals banken en overheden om vertrouwen en zekerheid te garanderen. Tussenpersonen voeren een reeks belangrijke taken uit die bijdragen aan het creëren van vertrouwen in het transactieproces, zoals authenticatie en archivering.

De behoefte aan tussenpersonen is vooral groot bij het maken van een digitale transactie. Omdat digitale activa zoals geld, aandelen en intellectueel eigendom in wezen bestanden zijn, zijn ze ongelooflijk gemakkelijk te reproduceren. Dit creëert wat bekend staat als het ‘dubbele uitgavenprobleem’ (de handeling van het meer dan eens uitgeven van dezelfde waarde-eenheid) die tot nu toe de overdracht van digitale activa door peer-to-peer heeft voorkomen.

Maar wat als er een manier was om digitale transacties uit te voeren zonder tussenpersoon? Welnu, er bestaat tegenwoordig een nieuwe technologie die dit mogelijk maakt. Maar voordat we ingaan op de mechanica van deze revolutionaire technologie, is het belangrijk om u een ​​beetje context te geven.

Blockchain versus Bitcoin – Wat is het verband?

Bitcoin verscheen voor het eerst in een whitepaper uit 2008, geschreven door een persoon of personen die het pseudoniem Satoshi Nakamoto gebruikten. De Whitepaper beschrijft een innovatief peer-to-peer elektronisch kassasysteem genaamd Bitcoin waarmee online betalingen rechtstreeks, zonder tussenpersoon, kunnen worden overgemaakt.

Hoewel het voorgestelde bitcoin-betalingssysteem opwindend en innovatief was, was het de manier waarop het werkte echt revolutionair. Kort na de publicatie van de whitepaper werd duidelijk dat de belangrijkste technologische innovatie niet de digitale valuta zelf was, maar de technologie die erachter lag, tegenwoordig bekend als blockchain.

Hoewel vaak geassocieerd met Bitcoin, heeft blockchain-technologie vele andere toepassingen. Bitcoin is slechts het eerste en meest bekende gebruik. In feite is Bitcoin slechts een van de ongeveer zevenhonderd applicaties die tegenwoordig het blockchain-besturingssysteem gebruiken.

Blockchain is voor Bitcoin, wat internet is om te e-mailen. Een groot elektronisch systeem, waarop je applicaties kunt bouwen. Valuta is er maar één.

Een voorbeeld van de evolutie en brede toepassing van blockchain, naast digitale valuta, is de ontwikkeling van de openbare blockchain van Ethereum, die een manier biedt om peer-to-peer-contracten uit te voeren.

Wat zit er onder de blockchain-kap?

Blockchain is een soort gedistribueerd grootboek of gedecentraliseerde database die digitale transacties bijhoudt. In plaats van een centrale beheerder zoals een traditionele database te hebben (denk aan banken, overheden en accountants), heeft een gedistribueerd grootboek een netwerk van gerepliceerde databases, gesynchroniseerd via internet en zichtbaar voor iedereen binnen het netwerk. Blockchain-netwerken kunnen privé zijn met een beperkt lidmaatschap vergelijkbaar met een intranet, of publiek, zoals internet, toegankelijk voor iedereen ter wereld.

Wanneer een digitale transactie wordt uitgevoerd, wordt deze gegroepeerd in een cryptografisch beveiligd blok met andere transacties die in de afgelopen 10 minuten hebben plaatsgevonden en naar het hele netwerk verzonden. Miners (computers in het netwerk met een hoog rekenvermogen) concurreren vervolgens om de transacties te valideren door complexe gecodeerde problemen op te lossen. De eerste Miner die de problemen oplost en het blok valideert, ontvangt een beloning. (In het Bitcoin Blockchain-netwerk zou een miner bijvoorbeeld Bitcoins ontvangen).

Het gevalideerde transactieblok wordt vervolgens in een tijdstempel gezet en in een lineaire, chronologische volgorde aan een ketting toegevoegd. Nieuwe blokken met gevalideerde transacties zijn gekoppeld aan oudere blokken, waardoor een reeks blokken ontstaat die elke transactie weergeeft die in de geschiedenis van die blockchain is gemaakt. De hele keten wordt voortdurend bijgewerkt, zodat elk grootboek in het netwerk hetzelfde is, waardoor elk lid de mogelijkheid om te bewijzen wie wat bezit op een bepaald moment.

“Een blockchain is een netwerk waar iedereen programma’s naar kan uploaden en de programma’s zelf kan uitvoeren, waar de huidige en alle voorgaande staten van elk programma altijd openbaar zichtbaar zijn, en die een zeer sterke crypto-economisch beveiligde garantie met zich meebrengt dat programma’s die worden uitgevoerd op de ‘ketting’ zal blijven uitvoeren”

Door het gedecentraliseerde, open en cryptografische karakter van Blockchain kunnen mensen elkaar vertrouwen en peer-to-peer transacties uitvoeren, waardoor tussenpersonen overbodig zijn geworden. Dit brengt ook ongekende beveiligingsvoordelen met zich mee. Hackingaanvallen die gewoonlijk grote gecentraliseerde tussenpersonen zoals banken treffen, zouden vrijwel onmogelijk zijn om de blockchain uit te voeren. Als iemand bijvoorbeeld een bepaald blok in een blockchain zou willen hacken, zou een hacker niet alleen dat specifieke blok moeten hacken, maar alle verdere blokken die de hele geschiedenis van die blockchain teruggaan. En ze zouden het op elk grootboek in het netwerk moeten doen, dat miljoenen tegelijk kunnen zijn.

Zal de blockchain het internet en de wereldeconomie transformeren?

Vergis u er niet in. Blockchain is een zeer ontwrichtende technologie die belooft de wereld te veranderen zoals we die nu kennen. De technologie verandert niet alleen de manier waarop we internet gebruiken, maar verandert ook de wereldeconomie.

Door de digitalisering van activa mogelijk te maken, zorgt blockchain voor een fundamentele verschuiving van het internet van informatie, waar we onmiddellijk informatie kunnen bekijken, uitwisselen en communiceren naar het internet van waarde, waar we onmiddellijk activa kunnen uitwisselen. Een nieuwe wereldeconomie met onmiddellijke waardeoverdracht is in aantocht, waarbij grote tussenpersonen niet langer een grote rol spelen. Een economie waarin vertrouwen niet door centrale intermediairs tot stand wordt gebracht, maar door consensus en complexe computercode.

“De technologie die de komende decennia waarschijnlijk de grootste impact zal hebben, is gearriveerd. En het zijn geen sociale media. Het zijn geen big data. Het is geen robotica. Het is zelfs geen AI. Je zult verrast zijn om te horen dat dit de onderliggende technologie is van digitale valuta’s zoals Bitcoin. Het heet de blockchain.”

Blockchain heeft applicaties die veel verder gaan dan voor de hand liggende zaken zoals digitale valuta en geldoverdrachten. Van elektronisch stemmen, slimme contracten en digitaal geregistreerde eigendommen tot het beheer van patiëntendossiers en eigendomsbewijzen voor digitale inhoud.

Blockchain zal honderden industrieën die afhankelijk zijn van intermediairs, waaronder banken, financiën, de academische wereld, onroerend goed, verzekeringen, juridische zaken, gezondheidszorg en de publieke sector – en vele andere, grondig verstoren. Dit zal leiden tot banenverlies en de volledige transformatie van hele bedrijfstakken. Maar over het algemeen levert de eliminatie van tussenpersonen vooral positieve voordelen op. Banken en overheden belemmeren bijvoorbeeld vaak de vrije stroom van zaken vanwege de tijd die het kost om transacties en wettelijke vereisten te verwerken. De blockchain zal een groter aantal mensen en bedrijven in staat stellen om veel vaker en efficiënter te handelen, wat de lokale en internationale handel aanzienlijk zal stimuleren. Blockchain-technologie zou ook dure intermediaire vergoedingen elimineren die een last zijn geworden voor individuen en bedrijven, vooral op het gebied van overmakingen.

Misschien wel het diepst belooft blockchain het wereldwijde financiële systeem te democratiseren en uit te breiden. Mensen met een beperkte blootstelling aan de wereldeconomie, betere toegang tot financiële en betalingssystemen en betere bescherming tegen corruptie en uitbuiting bieden.

“Ieder mens op de planeet met een telefoon krijgt gelijke toegang. De totale markt heeft de mogelijkheid nog exponentieel te groeien.”

De potentiële effecten van blockchain-technologie op de samenleving en de wereldeconomie zijn enorm groot. Met een steeds groeiende lijst van toepassingen in de echte wereld, belooft blockchain-technologie een enorme impact te hebben. Dit is nog maar het begin.

Veel van de meest opwindende applicaties en platforms zijn nog niet eens uitgevonden!

Gertjan

Author Gertjan

More posts by Gertjan

Leave a Reply